18 พ.ย. 2561

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2561

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2561โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท **ตำแหน่งนี้ยกเลิกประกาศรับสมัคร
3. เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
(อ่านระเลียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

แนะนำแนวข้อสอบ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

เจ้าพนักงานสถิติ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสถิติ
- ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
- แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้น
- ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285yศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) รับสมัครพนักงานราชการ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) รับสมัครพนักงานราชการ 2561ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง:  พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561  ในวันราชการ  โทร.0-7752-2006 ถึง 7

ประกาศรับสมัคร
https://www.fisheries.go.th/cs-chumphon/

แนะนำแนวข้อสอบ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลางชุมพร

พนักงานผู้ช่วยประมง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- ถาม – ตอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 และแก้ไขเพิ่มเติ่ม
- แนวข้อสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง (ข้อเขียน)
- แนวข้อสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง
- เอกสารอ่านสอบวิชาการประมง
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ 2561

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ 2561สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง-ลูกจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ป.ตรี ทุกสาขา)
2.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ป.ตรี ทุกสาขา)
3. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า)
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 248 8900 ต่อ70315,70316,70317

ประกาศรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 1
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 2
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

นักจัดการงานทั่วไป
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบการจัดการสมัยใหม่
- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

นักทรัพยากรบุคคล
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
- ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
- ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y

13 พ.ย. 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2561สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13285 บาท
- วุฒิปวส หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 077-504-364-5

ประกาศรับสมัคร

แนะนำแนวข้อสอบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- การเงินและบัญชี
- ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
- ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงิน
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- ความรู้เรื่องแรงงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์

แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y

http://line.me/ti/p/%40yrb6285yศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2561ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.038-742116

ประกาศรับสมัคร

แนะนำแนวข้อสอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

พนักงานห้องปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์เบื้องต้น_เคมี
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- หลักและขั้นตอนการวางแผนการการทดลอง
- แนวข้อสอบและสรุปการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบและสรุปการจัดการตัวอย่างและหรือการเตรียมสารเคมี
- ความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการให้ห้องปฏิบัติการ
- คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบและสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล
- ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์

แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y

http://line.me/ti/p/%40yrb6285y