17 มี.ค. 2560

กรมการทหารสื่อสารประกาศรับสมัครสอบประจำปี2560

กรมการทหารสื่อสารประกาศรับสมัครสอบประจำปี2560
นายทหารประทวนอัตราสิบเอก
จำนวน 30 นาย
ประจำปี2560
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ
https://goo.gl/K1hu1Pแนะนำเอกสารเตรียมสอบกรมการทหารสื่อสาร60
#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60
#แนวข้อสอบช่างซ่อมบำรุงทหารสื่อสาร60
#แนวข้อสอบทหารประทวนซ่อมบำรุงทหารสื่อสาร60
#แนวข้อสอบอัตราสิบเอกเหล่าทหารสื่อสาร60

เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบเหล่าทหารสื่อสาร
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Conversation
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Grammar
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Reading
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Structure
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ในชีวิตประจำวัน
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยกับไฟฟ้า

เอกสารส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399.-
สนใจเอกสารกรุณาชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่างครับ
ต่อทางinbox https://www.facebook.com/terbtopanit/messages

26 ก.พ. 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 2560เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 117 อัตรา สมัครทาง Internet ถึง 15 มี.ค.60
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โดยรับสมัครสอบตำแหน่งดังนี้
1. นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ   ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 101 อัตรา
2. นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 8 อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 อัตรา

การรับสมัคร
     ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://amlo.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ
http://www.jobthaidd.com/datas/file/1487257882.pdf
25 ก.พ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน 6 -26 มีค. 60

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน  6 -26 มีค. 60


เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร  จำนวน  55 อัตรา (เปิดรับสมัคร 6 -26 มีค. 60 )
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและสอบสวน จำนวน 37 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 18 อัตรา

เงินเดือนที่ได้รับ 23,150 บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึง 26 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซตื https://ect.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ
http://www.jobthaidd.com/datas/file/1487780808.pdf
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตราประกาศ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
อัตราเงินเดือน :    11280-18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  
- ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

โดย เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636229411407891933.pdf


#แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชีกรมสรรพสามิต60
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบัญชี
- ข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- การสอบสัมภาษณ์

เอกสารส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399.-


ประกาศกรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2560
กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
1. เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2535-2542 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535-1 มิ.ย. 2542) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง (จำนวน 50 อัตรา)
2. เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น
2.1 ทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า)
2.2 ทหารกองเกิน ไม่รับผู้ที่เกิด พ.ศ.2539 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2560, บุคคลจำพวก 2 , 4 และผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการยังไม่เสร็จสิ้น (โดยการขอผ่อนผัน, ผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือกกำหนดให้เป็น จำพวก 3 ครั้งที่ 1 , 2) และมีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2535 - 2542 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535 - 1 มิ.ย. 2542) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง (จำนวน 20 อัตรา)
3. ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
4. หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หากมีข้อสงสัยประการใด
กรุณาติดต่อ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก
โทร.0 2354 4425 (ในเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตาเอกสาร File แนบ
http://amed.go.th/images/ducument/registPLKN.pdf

#แนวข้อสอบกรมการแพทย์60
#แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาลกรมการแพทย์60

แนะนำเอกสารเตรียมสอบกรมการแพทย์
ผู้ช่วยพยาบาล
- แนวข้อสอบแบบธรรมเนียม
- แนวข้อสอบความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- สรุปวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน มกราคม 2560
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบทหารแพทย์กรมการแพทย์60
ทหารแพทย์
- แนวข้อสอบแบบธรรมเนียม
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- สรุปวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน มกราคม 2560
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เอกสารส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399.-