20 ก.ย. 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561

รายละเอียด
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการแรงงาน 15 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขาหลายอัตรา),
2. นิติกร 1 อัตรา
3. ผู้ประสานงานด้านภาษา (กัมพูชา,เมียนมา) 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานแรงงาน 7 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (ปวส.ทุกสาขา หรือสูงกว่า หลายอัตรา)
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
6. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
7. ยามรักษาการณ์ 1 อัตรา
8. แม่บ้านทำความสะอาด 2 อัตรา

 สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


แนะนำแนวข้อสอบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

นิติกร
ประกอบด้วย
- กฎหมายแรงงาน
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
- แนวข้อสอบพิจารณาคดีความแพ่ง
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกอบด้วย
- การเงินและบัญชี
- ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
- ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงิน
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน สิงหาคม 2561
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เจ้าพนักงานแรงงาน 
ประกอบด้วย
- กฎหมายแรงงาน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องแรงงาน
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แนวข้อสอบความปลอดภัยสำหรับแรงงาน
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


นักวิชาการแรงงาน 
ประกอบด้วย
- กฎหมายแรงงาน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องแรงงาน
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แนวข้อสอบความปลอดภัยสำหรับแรงงาน
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งต่างๆดังนี้
กลุ่มกิจการนักเรียน(แนะแนว)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
กลุ่มที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการ)
รวม 3 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน 2561
ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ประกาศรับสมัครสอบ

แนวข้อสอบกลุ่มที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการ)มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2561
ประกอบด้วย
- การเขียนหนังสือราช
- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ_
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน สิงหาคม 2561
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y

19 ก.ย. 2561

กรมพลศึกษารับสมัครนิติกร พนักงานราชการ 2561

กรมพลศึกษารับสมัครนิติกร พนักงานราชการ 2561กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 2 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  สาขานิติศาสตร์

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

แนะนำแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบนิติกร กรมพลศึกษา 2561
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- MP3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- MP3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y
ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัคร นชท.ในปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัคร นชท.ในปีการศึกษา 2562แนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร2562รายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบคณิตศาสตร์
- ข้อสอบความถนัดทางช่าง
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- ข้อสอบเก่าช่างฝีมือทหาร

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com แนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โทร 0884977046
Line @hez0172x
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@hez0172x
http://line.me/ti/p/%40hez0172x
แนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร2562

แนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร2562รายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบคณิตศาสตร์
- ข้อสอบความถนัดทางช่าง
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- ข้อสอบเก่าช่างฝีมือทหาร

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com แนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โทร 0884977046
Line @hez0172x
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@hez0172x
http://line.me/ti/p/%40hez0172x