16 ส.ค. 2556

ด่วนสอบชิงทุน ก.พ. ประจำปี 2557

ด่วนสอบชิงทุน ก.พ. ประจำปี 2557


สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบรับทุน 2556
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนต่างๆ
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 2 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 9 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงยงานรัฐ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 18 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 4 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 6 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 3 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 1 ทุน
วิธีการสมัครสอบรับทุน สำนักงาน ก.พ. :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ย. 2556
 สมัครสอบ คลิกที่นี่  http://goo.gl/dYIVWS


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น